Cel zajęć

Rozwijanie, usprawnianie zdolności poznawczych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Cel zajęć: Rozwijanie, usprawnianie zdolności poznawczych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia

  • specjalnego lub opinię
  • wydaną przez poradnię
  • psychologiczno-pedagogiczną.

Cel zajęć: Rozwijanie,

usprawnianie zdolności poznawczych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego lub opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.